Tècniques miotensives i d’energia muscular

Les tècniques miotensivas i manipulatives són tècniques directes de contracció i relaxació muscular destinades a restaurar o recuperar la mobilitat d’una articulació en la base restringida per aquestes tensions musculars. Aquesta tècnica és molt suau i respectuosa amb el dolor del pacient.

Les causes principals són ocasionades per traumatismes directes, moviments erronis, adaptació de diferents tensions, etc. Com a conseqüència els músculs del voltant de l’articulació s’estiren i hi ha una pèrdua de la mobilitat, per tant, és necessari alliberar aquestes tensions musculars.

L’acció del terapeuta amb aquestes tècniques es realitza en l’àmbit global, regional i local. En tots els casos es tracta de proporcionar al pacient els punts de suport que permetin la normalització del teixit afectat.

Tècniques d’energia muscular:

Són tractaments manipulatius en els quals el fisioterapeuta posa en tensió les articulacions del pacient. A través d’un impuls controlat, amb la força dirigida, obté un “trust” per poder obtenir un desbloqueig de l’articulació i per tant centrar aquesta. Alliberant tensions, relaxant la zona i millorant el seu trofisme. 

Tècniques miotensives i d’energia muscular